Birgitta Lytsy invald i IFIC:s styrelse

IFIC (International Federation of Infection Control) grundades 1987 och är en sammanslutning av nationella vårdhygieniska föreningar från hela världen (fn drygt 50 föreningar). 

IFIC:s målsättning är "To facilitate international networking in order to improve the prevention and control of healthcare associated infections worldwide" och IFIC har under åren verkat för att god vårdhygienisk standard ska uppnås oavsett ett lands ekonomiska status. 

Anna Hambraeus var IFIC:s ordförande 1995 - 2001 och dessförinnan styrelsemedlem. Ulrika Ransjö var styrelsemedlem 2002 - 2006. Egil Lingaas, Norge, har varit mångårig styrelsemedlem och även IFIC:s kassör under 2010-talet.

IFIC anordnar varje år en internationell vårdhygienisk konferens som år 2020 hålls i Belgrad den 11 - 14 mars. 

Läs mer om IFIC på http://www.theific.org/

Efter gemensam nominering från SFVH, Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten och Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne har Birgitta Lytsy blivit invald som ledamot i IFIC:s styrelse fyra år med början 2020-01-01. SFVH sponsrar uppdraget finansiellt.

Grattis Birgitta!

Arkiv