Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten för Svensk Förening för Vårdhygien under innevarande verksamhetsår. Föreningens verksamhetsår påbörjas och avslutas med årsmöte som ska hållas före utgången av maj månad.

Kontakta föreningens sekreterare om Du vill ta del av äldre verksamhetsplaner.