Rehabiliteringsmedicinska kliniken Jönköping

För ett vårdhygieniskt förbättringsarbete med konceptet VRI-onsdag. Metoden riktar på ett enkelt och systematiskt sätt fokus på det viktiga området VRI.

 

Presentation

 


Gård & Djurhälsan (G&D)

För det långsiktiga arbetet med att öka medvetenheten om och implementeringen av goda hygienrutiner inom svensk animalieproduktion.

 

Presentation

 


Överkalix kommun

Genom ett tydligt och gemensamt fokus på vårdhygieniska frågor har ett tätt samarbete skapats från högsta politiska ledning och ut i verksamheten.

 

Presentation

 


Prisutdelare var Karin Tegmark Wisell, Generaldirektör Folkhälsomyndigheten.

Utdelningen ägde rum den 17 april i samband med SFVH:s Nationella Hygiendagar. 

 

I dokumentet nedan finns ytterligare information om jurygruppen och priset.