Hygiendagar 2022 

Här kommer du att ha tillgång till föreläsarnas presentationer. Vi lägger ut dem allt efter de kommer in till oss.

Tandvårdens föreläsningsbilder ligger under fliken tandvårdssektionen/hygiendagar

Tisdag 26 april

MDR i Praktiken 

Återanvändning av engångsprodukter - erfarenheter från det senaste året

Caroline Hagström. Regionservice Medicinteknik Örebro

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Erfarenheter från året med Covid 19

Myndighetsperspektiv v.s. regionalt perspektiv

Arbetsmiljöverket

Socialstyrelsen

Onsdag 27 april

Aktuell forskning

 

UV-stråling och Acinetobacterutbrott

Marie Lindblad

 

Sjukhusutbrodtt med Covid-19

Sofia Myhrman

 

Smittspridning med C. difficile

Jon Edman Wallér

 

ESBKcarba och smittspråning

Mats Pergert

 

Pseudomonas som VRI

John Valik

 

Infektionsregistrering

Hvordan overvågningstal fra HAIVA aflæses og anvendes i Danmark

Jette Holt, Statens Seruminstitut, Köpenhamn

 

Infektionsregistrering inom djurens hälso- och sjukvård

Todd Johansson, Sveriges Lantbruksuniversitet

 

Digital automatiserad infektionsregistrering - hur svårt kan det va`?

John Valik, Karolinska Universitetssjukhuset

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Systematiskt förbättringsarbete - ett stöd i vardagens kvalitetsarbete

Kristina Malmsten, Qulturum

Åsa Carlsson, MAS Söderkping, Nära vård Östergötland

 

Torsdag 28 april

HALT - Nationell mätning av antibiotika och VRI på SÄBO

Kristina Malmsten, SKR/Senior Alert

Tomas Söderblom, FOHM

Inga Zetterqvist, FOHM

 

Det moderna sjukhuset - lärdomar av covid-19 inför framtida sjuhusplanering

Vad har Covid-19 lärt oss om ventilationen på sjukhus?

Carl-Johan Franekel

 

Sjukhuset - lärdomar av covid - 19 Ett europeiskt perspektiv

Isabel Sánchez Gámez

 

Lokalplanering efter covid-19 - flöden och övervakning

Peter Lanbeck

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Mikrobiologisk renhet i operationsrum - förebyggande av luftburen smitta - vägledning och grundläggande krav

 

Rapport från SIS grupp TK 527 och arbetet med SIS TS 39

Annsofie Mattsson

 

Posterpris

Perifer venkateter ur ett patientperspektiv 

Alexander Weman, Region Stockholm

 

Förbättrat samarbete med kommunal vård, framgångsfaktorer för ett utökat samarbete till följd av pandemin

Inger Andersson, Jonas Jonsson, Sara Kivijärvi, Marie Öhman, Region Västerbotten

 

Magisterarbeten och aktuell forskning

Riskfaktorer att förvärva Meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) i vård och omsorg

Roseli Sanbreck

 

Vattenkvalitet i dentala unitar vid Folktandvården i Region Kronomberg

Susanna Lundvall

 

Kan lokala riktlinjer påverka aseåtik vid urinvägskateterisering

Aysel Kulbay

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

NAG Vårdhygien - erfarenheter från det gångna året

Ann Tammelin