Tandvårdssektionen

Ordförande: daniel.rulli@whnordic.se
tel. 070-8177677

 

Hygiensjuksköterskesektionen 

Ordförande: sofia.wetterbrandt@rjl.se
tel. 010-2425991

Sekreterare: hanna.wahlqvist@sll.se

Webredaktör: lena.mh.lindberg@regionvasterbotten.se 

 

Dokument