Hygiendagar Västerår 2017

Program för hygiendagarna 2017

Tisdag 4 april

Höggradigt rent och ren rutin - Solklart eller höggradigt förvirrat?

 

Renhetsgrader. När ska rent, höggradigt rent och sterilt användas? Ann Tammelin Vårdhygien Stockholm

Vårdens metoder för att åstadkomma höggradigt rent. Skillnader mellan spol- och diskdesinfektorer. Annette Willner, Danderyds sjukhus, Fanny Bergman, Folkhälsomyndigheten.

Industrins perspektiv på höggradigt rent. Daniel Berger, Swedish Medtech

Ren eller steril rutin vid KAD sättning - begreppstolkning på två akutsjukhus. Aysel Kulbay, Vårdhygien Stockholm

 

Onsdag 5 april

Den kommunala utmaningen

 

Kommunal vård och omsorg - hur är den organiserad? Pia Olofsson Vårdhyigen NU-sjukvården

Implementering av vårdhygien i två stadsdelar i Göteborg. Lotta Osbeck, Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Inger Löfstaf, Göteborgs Stad.

Vårdhygien utifrån andra förutsättningar med utgångspunkt från verkliga exempel. Lena Sars och Martina Ågren Vårdhygien Västmanland

Hund i kommunal vård - en vårdhygienisk utmaning. Maria Grimfelt och Inger Andersson, Vårdhygien Västerbotten

Mobil Tandvård - en vårdhygienisk utmaningMonica Palmö, Blekingesjukhuset

 

Vaccination av vårdpersonal

Vilket skydd bör vårdpersonal ha och varför ska man genomföra massvaccination mot mässling. Åke Örtkvist, Smittskydd STockholm

Hur genomför man mässlingsvaccination av all vårdpersonal i ett landsting? Eva Tillman, Södersjukhuset

 

Torsdag 6 april

Utvärdering av tre ventilationsmetoder för operationssalar - forskningsstudien vid Helsingborgs lasarett. Jakob Löndahl och Malin Alsved, Lunds Tekniska Högskola

Akademiska renar avloppsvatten. Går det att få bort antibiotika och mikroorganismer? Therese Olsen, Akademiska sjukhuset

Standarder med vårdhygienisk relvans, aktuella standardiseringsarbeten på SIS. Tuula Cammersand, SIS  och Ulrika Ransjö, seniorkonsult inom vårdhygien

 

Vad gör Folkhälsomyndigheten, Socialstryelsen och Sveriges Komunner och Landsting inom det vårdhygieniska området?

Malin Grape, Folkhälsomyndigheten

Axana Haggar, Socialstyrelsen

Agneta Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting