Hygiendagarna 2022 kommer att äga rum den 26-28 april på Elmia mässan i Jönköping

 

Boka in i kalendern redan nu!

Vi kommer bland annat få ta del av:

 • Erfarenheter från året med Covid -19 - Myndighetsperspektiv vs regionalt perspektiv
 • Infektionsregistrering både inom humanmedicin
  och veterinärmedicin
 • Det moderna sjukhuset - lärdomar av covid inför framtida sjukhusplanering
 • Smarta vårdhygieniska lösningar inom tandvården
 • Implementering och förbättringskunskap
 • Aktuell forskning och magisterarbeten inom det vårdhygieniska området
 • Svenska hygienpriset 2022

Slutgiltigt program publiceras i samband med att anmälan öppnar i december.

Välkomna!

Nyheter, remissvar och intresseanmälan

Vi hoppas att du läser nyheterna som presenteras till höger på denna sida och lämnar remissvar och gör intresseanmälningar. Föreningen är beroende av aktiva medlemmar.

 

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse

 • för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård, omsorg, tandvård och djursjukvård 
 • för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom vårdsektorn
 • för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk 

Två grupper av medlemmar - hygiensjuksköterskor och alla professioner inom tandvården - har bildat sektioner. Bland ej sektionsanslutna medlemmar finns t.ex. läkare, sterilteknisk personal och veterinärer. Föreningen har ca. 450 medlemmar.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Då får du en avisering varje gång en nyhet publicerats. Fyll i rutan längst ner till vänster och klicka på Prenumerera.

Tandvårdssektionen

Hygiensjuksköterskesektionen