Hygiendagarna 2021 kommer att bli digitala

Dagarna hålls 13 - 15 april med två webbinarier varje eftermiddag och arrangeras i samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen.

Några ämnen: Höggradigt rent - desinfekterat, Tandvård, Steriliseringsverksamhet, 

Covid-19, Utdelning av Svenska Hygienpriset med presentationer.

Ett mer detaljerat program finns på Eventsidan som du når genom att klicka på Hygiendagar i listen ovan. 

Du anmäler dig på Eventsidan.

 

Nu är det dags att nominera till Svenska Hygienpriset 2021

Läs i Nyhet som du hittar till höger.

 

Nyheter, remissvar och intresseanmälan

Vi hoppas att du läser nyheterna som presenteras till höger på denna sida och lämnar remissvar och gör intresseanmälningar. Föreningen är beroende av aktiva medlemmar.

 

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse

  • för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård, omsorg, tandvård och djursjukvård 
  • för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom vårdsektorn
  • för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk 

Två grupper av medlemmar - hygiensjuksköterskor och alla professioner inom tandvården - har bildat sektioner. Bland ej sektionsanslutna medlemmar finns t.ex. läkare, sterilteknisk personal och veterinärer. Föreningen har ca. 450 medlemmar.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Då får du en avisering varje gång en nyhet publicerats. Fyll i rutan längst ner till vänster och klicka på Prenumerera.

Tandvårdssektionen

Hygiensjuksköterskesektionen