Hygiendagarna 2021 kommer att bli digitala

Dagarna hålls 13 - 15 april med två webbinarier varje eftermiddag

Några ämnen: Höggradigt rent - desinfekterat, Tandvård, Steriliseringsverksamhet, 

Covid-19, Utdelning av Svenska Hygienpriset med presentationer

 

Ytterligare information och möjlighet att anmäla sig publiceras under december 2020

 

Svenska Hygienpriset 2020

Tre värdiga pristagare har utsetts:

Ann-Kersti Mangell, specialistsjuksköterska och patientsäkerhetssamordnare på Intensivvårdsavdelningen Skånes Universitetssjukhus.

Sektorerna Äldreomsorg Hälso- och sjukvård samt IFO Funktionshinder inom stadsdel Askim Frölunda Högsbo, Göteborgs kommun.

Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård vid Akademiska sjukhuset.

Pristagarna gratuleras varmt till sina goda insatser inom det vårdhygieniska området.

Läs motiveringen till vardera priset och presentationer av pristagarnas arbeten på sidan Svenska Hygienpriset.

Vi beklagar att prisutdelningen inte har kunnat hållas som planerat, men ser fram emot att kunna dela ut priser och diplom till årets pristagare vid Hygiendagarna 2021.

 

Nyheter, remissvar och intresseanmälan

Vi hoppas att du läser nyheterna som presenteras till höger på denna sida och lämnar remissvar och gör intresseanmälningar. Föreningen är beroende av aktiva medlemmar.

 

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse

  • för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård, omsorg, tandvård och djursjukvård 
  • för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom vårdsektorn
  • för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk 

Två grupper av medlemmar - hygiensjuksköterskor och alla professioner inom tandvården - har bildat sektioner. Bland ej sektionsanslutna medlemmar finns t.ex. läkare, sterilteknisk personal och veterinärer. Föreningen har ca. 450 medlemmar.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Då får du en avisering varje gång en nyhet publicerats. Fyll i rutan längst ner till vänster och klicka på Prenumerera.

Tandvårdssektionen

Hygiensjuksköterskesektionen