Hygiendagarna 2021 har nu genomförts i digital form.

Du hittar presentationerna från de olika webbinarierna på sidan Hygiendagar (klicka på den vågräta listen ovan).

Tack till alla föreläsare, moderatorer, tekniker, arrangörer och deltagare! Utan er hade det inte blivit några Hygiendagar.

Svenska Hygienpriset 2021 delades ut under Hygiendagarna.

Läs om pristagarnas projekt på sidan Svenska Hygienpriset (klicka på den vågräta listen ovan).

 

Nyheter, remissvar och intresseanmälan

Vi hoppas att du läser nyheterna som presenteras till höger på denna sida och lämnar remissvar och gör intresseanmälningar. Föreningen är beroende av aktiva medlemmar.

 

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse

  • för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård, omsorg, tandvård och djursjukvård 
  • för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom vårdsektorn
  • för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk 

Två grupper av medlemmar - hygiensjuksköterskor och alla professioner inom tandvården - har bildat sektioner. Bland ej sektionsanslutna medlemmar finns t.ex. läkare, sterilteknisk personal och veterinärer. Föreningen har ca. 450 medlemmar.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Då får du en avisering varje gång en nyhet publicerats. Fyll i rutan längst ner till vänster och klicka på Prenumerera.

Tandvårdssektionen

Hygiensjuksköterskesektionen