Förrådshantering inom tandvård

För att förebygga vårdrelaterade infektioner, VRI och undvika smittspridning i tandvården är det viktigt att ha goda och etablerade rutiner för förvaring och hantering av medicintekniska produkter av en specificerad renhetsgrad samt en genomtänkt planering av lokaler.

 

Kunskapsunderlaget är framtaget för verksamheter inom tandvård och är baserat på föreskrifter, nationella standarder, kunskapsunderlag för hälsa- och sjukvård samt tandvård och konsensus inom området.

 

Underlaget beskriver mottagande, lagerhållning och hantering av medicintekniska produkter av olika renhetsgrad för att produkterna ska bibehålla sin renhetsgrad, funktion och märkning till dess att de används.