Historik

År 1968 bildades en svensk intresseförening ”Centralsteriliseringsklubben” efter mönster från den brittiska ”Central Sterilising Club”.


Föreningens syfte var att tillgodose erfarenhetsutbyte och vidareutbildning för befattningshavare inom de verksamhetsområden som idag kallas vårdhygien respektive steriliseringsverksamhet. Efter några år formaliserades verksamheten och föreningen fick namnet Svensk Förening för Sterilisering och Sjukhushygien.

År 2000 bytte den namn till Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH).

Föreningen har alltsedan den grundades varit ett gemensamt forum för läkare och sjuksköterskor samt andra personer med ett professionellt intresse av vårdhygien, till exempel tandläkare, tandsköterskor, steriltekniker, veterinärer, mikrobiologer och biomedicinska analytiker. 

Föreningen har under årens lopp tagit fram en rad vägledande dokument i vårdhygieniska frågor.

Genom sin verksamhet stödjer Svensk Förening för Vårdhygien utbildning, forskning och utveckling inom det vårdhygieniska området.

Medlemmar med gemensamma specialintressen kan bilda sektioner. För information om tandvårssektionen klicka på listen ovan.

/Ordförande Bengt Wittesjö