Verksamhetsplan

 

Verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten för sektionen.