Smittrisker och hygien i tandvården


Odont. Dr. professor em. Stig Edwardsson, Malmö och
Med. Dr. h.c, medicinalråd Nils Bäckman, Umeå har nu färdigställt dokumentet "Smittrisker och Hygien i tandvården".

Dokumentet är ett värdefullt tillskott till kunskapsbasen inom smittskydd och hygien i tandvården.

Författarna redogör för det aktuella kunskapsläget om risker och infektioner som kan drabba patienter och personal i samband med tandbehandling - tandvårdsrelaterade infektioner.


Tandvårdssektionens styrelse har stora förhoppningar att detta dokument nu får snabb spridning inom tandvården, där det blir en tillgång för den som önskar fördjupa sina kunskaper och även en snabb överblick på de viktigaste punkterna inom ämnet.