Svenska Hygienpriset 2023

Tilldelades tre pristagare

 

Vård- och omsorgsförvaltningen,

Partille kommun

 

För ett vårdhygieniskt systematiskt förbättringsarbete som sker i samverkan mellan olika professioner. Ledningsgruppen utgör en länk mellan förvaltningsledning, politisk nämnd och verksamheterna. Budskapet från ledningsnivån är att det vårdhygieniska arbetet är

viktigt och återkoppling sker i organisationen.

Presentation

 

Akutmottagningen,
Örnsköldsviks sjukhus

 

För att de i sitt ständiga förbättringsarbete tagit tillvara den insikt, den kunskap och den erfarenhet som covid-19-pandemin gav. Det har resulterat i ett integrerat vårdhygieniskt tankesätt i vardagen som

fungerar oavsett pandemi eller ej.

Presentation

 

Petteri Sjögren,

Leg. tandläkare, Oral Care

 

För hans insatser inom Oral Cares uppsökande tandvård för äldre omsorgsberoende patienter. Hans arbete har avsevärt förbättrat vården för patientgruppen avseende kvalitet, vårdhygien och smittskydd.

Presentation

 

Prisutdelare var Thomas LindénStatschefläkare, Chef för avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen

Utdelningen ägde rum den 26 april i samband med SFVH:s Nationella Hygiendagar. 

 

I dokumentet nedan kan ni läsa juruns motivation.