Vårdhygienisk egenkontroll

Verktyg för strukturerat ledningsarbete inom kommunal/regional vård och omsorg

Vårdhygienisk egenkontroll är ett hjälpmedel för strukturerad genomgång av verksamheten för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Egenkontrollen är avsedd att användas som stöd till verksamhetens ledning i dess arbete att säkerställa god vårdhygienisk kvalitet i kommunal/regional vård och omsorg.

Verktyget är anpassat att användas i verksamheter som bedriver:

  • Hemtjänst och hälso och sjukvård i ordinärt boende
  • Hälso och sjukvård samt insats korttidsplats och särskilt boende enligt SoL och LSS

Beskrivande huvuddokument med tillhörande bilagor i form av checklista, vägledning och mall till handlingsplan finns för nedladdning.

Det finn även en kort presentation som kan användas vid genomgång av verktyget i verksamheten.

Dokument

Vårdhygienisk egenkontroll

Verktyg för strukturerat ledningsarbete ver. 1.0, 200907

 

Bilagor:

Ordinärt boende, hemtjänst och hälso- och sjukvård

Checklista

Vägledning

Mall till handlingsplan

 

Särskilt boende (SoL och Lss), korttidsplats samt hälso- och sjukvård

Checklista

Vägledning

Mall till handlingsplan

 

Presentation av verktyget i korthet