Standardiseringsarbete/SIS

Vad gör SFVH i standardiseringsfrågor?

SFVH är medlem i SIS (Standariseringen i Sverige). Det ger oss möjlighet att

  • delta i tekniska kommittéer som utarbetar standarder och tekniska specifikationer
  • besvara remisser gällande standarder

Standardiseringsarbetet ger oss möjlighet att påverka den vårdhygieniska kvalitén hos medicintekniska produkter.

Deltar i SIS-TK (teknisk kommitté)

För deltagande i TK betalas en årlig deltagaravgift på 10.000 - 25.000 kronor. SFVH deltar för närvarande i en teknisk kommitté:

SIS TK 527 - Renhet i operationsrum. Du kan läsa mer om kommitténs arbete på https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk527/

Besvarar SIS-remisser

SFVH får samtliga remisser som gäller standarder inom hälso- och sjukvård och tandvård.

I rutan Dokument till höger finns en lista över inkomna remisser. Där hittar du aktuella remisser öppna för synpunkter.

När en remiss är öppen för synpunkter kan du klicka på den i listan. I listan klickar du i vänstra kolumnen (Remiss nr/ansvar) för att komma till den remiss du vill besvara. På samma rad kan du klicka i kolumnen Standard för att komma till standardförslaget som ska bedömas. I listan är remisserna grupperade efter ämnesområden (tandvård; rengöring, desinfektion och sterilisering; vätskor, gaser och medicintekniska produkter).

För att lämna synpunkter: Skriv ner dina synpunkter i ett mail som du skickar till styrelsen@sfvh.se (eller i en fil som du bifogar mailet). Ditt namn kommer inte att synas i SFVH:s svar till SIS, men dina synpunkter är viktiga för att SFVH ska kunna lämna ett remissvar byggt på vårdhygienisk kompetens.
 
Anneli Sandberg är styrelsens handläggare av SIS-remisser. Anneli tar emot remisser från SIS och lämnar föreningens svar till SIS. Föreningens svar består av de synpunkter som kommit in från medlemmarna.