Vad gör SFVH i standardiseringsfrågor?

SFVH är medlem i SIS (Standariseringen i Sverige). Det ger oss möjlighet att

  • delta i tekniska kommittéer som utarbetar standarder och tekniska specifikationer
  • besvara remisser gällande standarder

Standardiseringsarbetet ger oss möjlighet att påverka den vårdhygieniska kvalitén hos medicintekniska produkter.

Deltar i SIS-TK (teknisk kommitté)

För deltagande i TK betalas en årlig deltagaravgift på 10.000 - 25.000 kronor. SFVH deltar för närvarande i en teknisk kommitté:

SIS TK 527 - Renhet i operationsrum. Du kan läsa mer om kommitténs arbete på https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk527/

Besvarar SIS-remisser

SFVH får samtliga remisser som gäller standarder inom hälso- och sjukvård och tandvård.

I rutan Dokument till höger finns en lista över inkomna remisser. Där hittar du aktuella remisser öppna för synpunkter.

När en remiss är öppen för synpunkter kan du klicka på den i listan. I listan klickar du i vänstra kolumnen (Remiss nr/ansvar) för att komma till den remiss du vill besvara. På samma rad kan du klicka i kolumnen Standard för att komma till standardförslaget som ska bedömas. I listan är remisserna grupperade efter ämnesområden (tandvård; rengöring, desinfektion och sterilisering; vätskor, gaser och medicintekniska produkter).

För att lämna synpunkter: Skriv ner dina synpunkter i ett mail som du skickar till styrelsen@sfvh.se (eller i en fil som du bifogar mailet). Ditt namn kommer inte att synas i SFVH:s svar till SIS, men dina synpunkter är viktiga för att SFVH ska kunna lämna ett remissvar byggt på vårdhygienisk kompetens.
 
Anneli Sandberg är styrelsens handläggare av SIS-remisser. Anneli tar emot remisser från SIS och lämnar föreningens svar till SIS. Föreningens svar består av de synpunkter som kommit in från medlemmarna.

Dokument

Inkomna remisser 2020

Lista över alla remisser som kom in under 2020

Inkomna remisser 2021

Lista över remisser som kommit in jan-april 2021