SFVHs årsmöte 2022

Kommer att hållas i Rydbergssalen på Elmia, Jönköping, tisdagen 26 april kl 16.30-17.30

Alla medlemmar är välkomna. Årsavgift för 2022 ska vara erlagd före mötet. Vid frågor om årsavgiften kan du vända dig till föreningens kassör Maria Smedéus; kontaktuppgifter finns på styrelsesidan.

Dagordning och övriga dokument för årsmötet hittar du i rutan för dokument.