Utbildningsmaterial om disk- och spoldesinfektorer

Instruktion för utbildningsmaterial om disk- och spoldesinfektorer

 

Utbildningsmaterialet


Information om utbildningsmaterial och beskrivning av arbetssätt

Utbildningsmaterialet har tagits fram för att användas av personal som använder disk- och spoldesinfektorer. Materialet ligger på Svensk Förening för Vårdhygiens webbsida, www.sfvh.se och på YouTube.

Upphovsmannarätt

Du får gärna använda materialet men uppge vem som är upphovsmannen.

Detaljerade instruktioner och referenser till utbildningsmaterial om disk- och spoldesinfektorer och kontaktuppgifter till arbetsgruppen (PDF)

 
Utbildningsmaterialet består av:
  • Film med inspelat tal för varje utbildningsdel. I slutet av presentationen kan du testa dina kunskaper.
  • Till varje utbildningsdel finns en PDF-fil med talmanus. Detta talmanus kan du använda om du hellre vill läsa informationen.
 

Två nivåer för utbildningsmaterialet

Basnivå - är för all personal som använder disk- och spoldesinfektorer.

Påbyggnadsnivå - är nästa steg för utsedd ansvarig personal som ska planera för underhåll och service av disk- och spoldesinfektor.


Så här gör du

Val av utbildningsdel:

Basnivån för vård- och omsorgspersonal finns i fem delar som med fördel görs i ordning. För dig som arbetar i tandvården finns en egen utbildningsdel som benämns basnivå 6.

Utrustning:

För att ta del av utbildningsmaterialet på bästa sätt är det bra om du har tillgång till ljud. Antingen ljudet direkt i datorn eller hörlurar.


Utbildningens delar

Basnivå
                        
1 Renhetsgrader och rengöringens betydelse under desinfektionsprocessen   Film     PDF
2 Olika desinfektionsutrustningar och deras användningsområden   Film   PDF
3 Lastningens grundprinciper   Film   PDF
4 Godkännande av desinfektionsprocessen och förvaring av desinfekterade produkter   Film   PDF
5 Dagligt underhåll av disk- och spoldesinfektorer, loggbok och manual   Film   PDF
6 Diskdesinfektorer i tandvården   Film   PDF
         
Påbyggnadsnivå
         
1 Förutsättningar för rengöring och värmedesinfektion   Film   PDF
2 Förebyggande underhåll och upprepad processkontroll   Film   PDF

 

Länk till spellista med alla filmer:

Alla filmer