Samverkan mellan SFVH:s styrelse, tandvård och arbetsgrupper 2022

Styrelsen har årligen en samverkansdag  med SFVH:s representanter i arbets- och referensgrupper.

En dag under hösten brukar en representant för varje grupp få redovisa sitt arbete.

Varje grupp får uppdraget att göra en presentation utifrån följande frågor:

  • Vilket uppdrag har gruppen fått?
  • Hur ser målbeskrivningen ut?
  • Hur har ni lagt upp arbetet?
  • Var i processen befinner ni Er nu?
  • När beräknar ni vara klara?
  • Vilket resultat kan ni delredovisa/redovisa?