Övriga remisser

Svenska Hygienläkarföreningen, Svenska infektionsläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har haft det reviderade vårdprogrammet för Covid - 19 ute på remiss. Detta har tidigare annonserats på SFVH:s webbsida. Se rutan dokument nedan.

 

Dokument

SHLF, SILF och FKM remissversion för vårdprogram Covid-19

Remiss

SFVH:s svar

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtegärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS

Remiss från Socialstyrelsen

SFVH:s svar

NAG- Strama 10 punktsprogram

Remiss från NAG - strama

SFVH:s svar

Reprocessning och återanvändning av engångsprodukter

Remiss från Socialdepartementet

Socialstyrelsens förslag

SFVH:s svar

Återanvändning av engångsprodukter

Remiss från Socialdepartementet

Lagförslaget

SFVH:s svar

Handlingsplan för patientsäkerhet

Remiss från Socialstyrelsen

SFVH:s svar