Remiss angående djurläkemedelslagstiftning

Näringsdepartementet har skickat ut remiss angående EU- anpassad djurläkemedelslagstiftning.

Föreningens medlemmar har nu möjlighet att lämna synpunkter på remissen fram till den 31 augusti 2021.

 

Skicka synpunkter till: styrelsen@sfvh.se

Länk till remiss:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202145/

Dokument