Medlemskap

Medlemskap i sektionen kan erhållas av person som är verksam inom olika former av tandvårdsarbete som tandläkare, tandsköterska, tandtekniker, administratörer samt representanter för dentalindustrin.

Vi är drygt 110 medlemmar

Som ny medlem ansöker du om medlemskap via länk på SFVH hemsida. Inbetalning på 300kr sker till plusgiro nr 294769-5 eller bankgiro 5684-1034.

Var noga med att namn framgår tydligt vid inbetalning. .

Vid tveksamhet kontakta vår kassör carin.jakobsson@gotland.se