Tandvårdssektionen

Sektionens ändamål är att vara ett forum för medlemmar i Svensk Förening för Vårdhygien, som har ett vidare behov av utveckling i tandvårdsfrågor gällande hygien, samt vara ett språkrör för sektionens medlemmar.

Tillsammans med moderföreningen anordnas årliga studiedagar med föreläsningar som syftar till att ge deltagarna vidareutbildning och aktuell information inom sektionens intresse område.


Föreningen är en kunskapsförmedlare och ett stödjande nätverk har byggts upp där man t.ex kan utveckla hygienrutiner och diskutera metoder och utrustningar som finns på marknaden gällande hygien.