Corvid-19 

Tandvårdsektionen uppmanar att man håller sig uppdaterad och använder sig av i första hand de myndigheter som ger oss saklig information.Nedan finns   länkar och även några tips som är bra att använda sig av.

SFVH, tandvårdsektionens årsmöte 2020 

öppnas via denna länk

Tandvårdssektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) inbjuder medlemmar till

Årsmöte 

Hygiensymposium

Ämne:  Tandvårdens erfarenheter av pandemin Covid-19

Tid: Fredagen den 6 november kl. 09.00– 09.45; Årsmöte SFVH Tand  Hygiensymposium kl.09.45 – 12.00

Mötesformen blir denna gång digital


Anmälan av medlemmar görs via vår hemsida – SFVH – Tandvårdssektionen 

inger.spencer@hotmail.com

Vår förhoppning är att om du inte är medlem, går med i SFVH tandvårdsektionen. Läs hur man gör under tandvårdsektionen/medlemskap 

         Välkomna önskar styrelsen!

 

 

 

Se under publicerat

Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård, framtagen av arbetsgruppen HOBIT. Finns under publicerat i listen överst.