Medlemsinformation

Nyligen publicerat

Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård, framtagen av arbetsgruppen HOBIT. Finns under publicerat i listen överst.

Att planera in till Hösten 2019

Tandvårdssektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien inbjuder till 

Hygiensymposium 

Tisdagen den 15:e oktober 2019 kl. 09.00 – 17.00 Plats: P5, Storgatan 46A, 903 26 Umeå.

På programmet står bl.a. föreläsningar Nya FYFFE - förrådshållning  och Smarta vårdhygieniska lösningar i sterilen
Att få till en väl fungerande steril kan ibland vara en utmaning.
Vi kommer bland annat diskutera smarta tips för att få flödena att fungera, planering och (om)byggnation, spårbarhet av sterilt gods. 


Information och anmälan via e-post till: inger.spencer@hotmail.com  senast 25 augusti 2019.
Anmälan är bindande. Glöm inte att uppge fakturaadress och kostnadsställe samt ev. födoämnesallergier.
Pris 2100 kronor för medlemmar i tandvårdssektionen. Pris för icke medlemmar 2500 kronor vilket även inkluderar medlemskap i Svensk Förening för Vårdhygien, Tandvårdssektionen.
OBS! Deltagarantalet är begränsat!!

Varmt välkomna