Corvid-19 

Tandvårdsektionen uppmanar att man håller sig uppdaterad och använder sig av i första hand de myndigheter som ger oss saklig information.Nedan finns   länkar och även några tips som är bra att använda sig av.

SFVH, tandvårdsektionens årsmöte 2021 

Länk till dagordning

Tandvårdssektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) inbjuder medlemmar till årsmöte som sker digitalt

Tid: Torsdag 29/4 kl 16.00-17.00


Anmälan av medlemmar görs via vår hemsida – SFVH – Tandvårdssektionen 

inger.spencer@hotmail.com

Vår förhoppning är att om du inte är medlem, går med i SFVH tandvårdsektionen. Läs hur man gör under tandvårdsektionen/medlemskap 

         Välkomna önskar styrelsen!

Hygiendagarna 13-15 april 2021genomförs digitalt

anmäl er och ta del av information under rubriken hygiendagar på listen ovan

 

Se under publicerat

Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård, framtagen av arbetsgruppen HOBIT. Finns under publicerat i listen överst.