Medlemsinformation

Nyligen publicerat

Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård, framtagen av arbetsgruppen HOBIT. Finns under publicerat i listen överst.

20190828

Tyvärr måste vi meddela er att antalet anmälningar till höstens hygiensymposium är allt för få för att vi ska kunna genomföra aktiviteten. Symposiet genomförs till självkostnadspris men eftersom intresset för deltagande har varit för lågt har vi inte ekonomiska möjligheter. Enligt vår ekonomiska beräkning krävs 35 deltagare för att vi inte ska gå med förlust. När anmälningstiden var slut var endast 20 anmälda till symposiet. Vi satsar nu fullt ut på att genomföra det planerade programmet i samband med hygiendagarna i mars 2020. Hoppas att ni är intresserade av att delta då.

Hälsar styrelsen i Tandvårdssektionen