Corvid-19 

Tandvårdsektionen uppmanar att man håller sig uppdaterad och använder sig av i första hand de myndigheter som ger oss saklig information.Nedan finns   länkar och även några tips som är bra att använda sig av.

SFVH, tandvårdsektionens årsmöte 2020 

öppnas via denna länk

Tandvårdssektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) inbjuder medlemmar till

Årsmöte 

Hygiensymposium

Ämne:  Tandvårdens erfarenheter av pandemin Covid-19

Tid: Fredagen den 6 november kl. 09.00– 09.45; Årsmöte SFVH Tand  Hygiensymposium kl.09.45 – 12.00

Mötesformen blir denna gång digital


Anmälan av medlemmar görs via vår hemsida – SFVH – Tandvårdssektionen 

inger.spencer@hotmail.com

Vår förhoppning är att om du inte är medlem, går med i SFVH tandvårdsektionen. Läs hur man gör under tandvårdsektionen/medlemskap 

         Välkomna önskar styrelsen!

Hygiendagarna 13-15 april 2021genomförs digitalt

anmäl er och ta del av information under rubriken hygiendagar på listen ovan

 

Svenska Hygienpriset - Nominera någon från tandvården

Svenska Hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller djursjukvård, inklusive deras serviceverksamheter.  

Lämna förslag till

inger.spencer@hotmail.com senast 12 mars. Ytterligare information finns på hemsidan SFVH

 

 

 

 

Se under publicerat

Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård, framtagen av arbetsgruppen HOBIT. Finns under publicerat i listen överst.