Remissvar och skrivelser

SFVH får genom remisser från myndigheter och departement möjlighet att lämna synpunkter i frågor som rör vårdhygien. Till höger under övriga remisser finns ett urval av sådana remisser och remissvar.