Medlemskap

Du kan ansöka om medlemskap i SFVH om du har ett yrkesmässigt  intresse för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård, omsorg, tandvård och veterinärmedicin i syfte att främja god och säker vård för patienter. 

När du ansöker om medlemsskap i föreningen kan du också ansöka om medlemsskap i Tandvårdssektionen. Det går inte att ansöka om medlemskap i Hygiensjuksköterskesektionen.

Medlemskap i SFVH är en förutsättning för medlemsskap i Tandvårdssektionen.

Medlemskapet är personligt vilket gör att fakturor skickas i första hand ut via den personliga mailen i andra hand den privata adressen. Villkor för medlemsskap i SFVH framgår av föreningens stadgar (se Om SFVH).

Ansökan går till föreningens kassör Elisabeth Freyhult med e- postadress elisabeth.freyhult@regionvastmanland.se som kontaktar Tandvårdssektionen om du vill tillhöra den sektionen.