Medlemskap

Du kan ansöka om medlemskap i SFVH om du har ett yrkesmässigt  intresse för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård, omsorg, tandvård och veterinärmedicin i syfte att främja god och säker vård för patienter. 

När du ansöker om medlemsskap i föreningen kan du också ansöka om medlemsskap i någon av sektionerna

  • Tandvårdssektionen
  • Hygiensjuksköterskesektionen

Medlemskap i SFVH är en förutsättning för medlemsskap i en sektion.

Villkor för medlemsskap i SFVH framgår av föreningens stadgar (se Om SFVH). Din ansökan om medlemskap i SFVH tas upp vid nästa styrelsemöte. 

Medlemskap i en sektion avgörs av respektive sektionsstyrelse utifrån sektionens stadgar.

Ansökan går till föreningens kassör Maria Smedéus med e-postadress maria.smedeus@regionostergotland.se som kontaktar den sektion du eventuellt vill tillhöra.

Dokument