Medlemsavgift

Medlemsavgiften i SFVH för 2019 är 250 kr.


Föreningsmedlem som inte är ansluten till någon sektion erhåller inbetalningskort från föreningens kassör.

Föreningsmedlem som är medlem i Hygiensjuksköterskesektionen eller Tandvårdssektionen erhåller inbetalningskort från respektive sektions kassör.

För information om medlemsavgift i respektive sektion, se sida för aktuell sektion.

OBS! Vid inbetalning ska alltid fakturanummer och medlemsnummer anges.


Vid frågor kontakta föreningens kassör:

Maria Smedéus
maria.smedeus@regionostergotland.se

Dokument