Svenska hygienpriset 2022

Svenska hygienpriset 2022 tilldelades två pristagare.

 

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) vid Skånes Universitetssjukhus

Motivering: Handeksem hos vårdpersonal innebär en potentiell risk för smittspridning. YMDA:s studier av orsakerna har på ett väsentligt sätt bidragit till att minska risken för handeksem vid användning av hygienrutiner och skyddsutrustning.

 

Sophia Westerberg, anestesisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus

Motivering: Sophia har fått priset för sin innovation "Hedda support table". Vid artärnål och PVK sättning minskar det lilla avlastningsbordet på ett enkelt sätt risken för kontamination.

 

 

Prisutdelare var Axel Ros, chefläkare i Region Jönköping . Utdelningen ägde rum den 27 april i samband med SFVH:s Nationella Hygiendagar.