Hygiendagarna i Västerås 2018

Program 2018

Tisdag 20 mars

Det vårdhygieniska teamet som attraktiv samarbetsparner

Att förstår vanligt arbete: ett säkerhetsteoretiskt perpektiv på vårdhygien. Johan Bergbström, Lunds Universitet

Infection prevention in a connected world: An example from the Netherlands. Alexander Friedrich, University of Groningen, Netherlands

It`s only water. Lars Wiklund, Purewater

Renare unitvatten- men fortfarande finns problem. Rolf Claesson, Uneå Universitet

Basala hygienrutiner är mer än Basal hygien! Berith Carlsson, Vårdhygien Sahlgrenska och Sofia Wetterbrandt, Vårdhygien Jönköping

 

Onsdag 21 mars

Iso-Certifiering av Sterilteknisk verksamhet. Karin Andresen, RISE

WHO Guidelines on cor components of infection prevention. Birgitta Lytsy, Vårdhygien Uppsala

SIS- standard som ersätter FYFFE. Guvor Åkerfeldt, Vårdhygien Stockholm

 

Kirurgi utanför operationsavdelning

Vårdhygien och utlokaliserad kirurgi - vad vet vi? Ingemar Qvarfordt, Vårdhygien Sahlgrenska

Vårdhygien i kirurgiska verksamheter i vårdvalstider - en vårdhygieniska resa med utmaningar och möjligheter. Mall Kriisa och Monica Ling-Roos, Vårdhygien Stockholm

 

Torsdag 22 mars

Rutiner inom neonatalvård

Likvärdiga rutiner. Annika Samuelsson, Vårdhygien Stockholm

Regionalt nätverk fårdhygien och neonatalvård - ett gott exempel. Eva Edberg, Vårdhygien Västmanland och Anna Lindén Neonatalvård Västerås

Utmaningar vid vård av MRB bärare på neonatalavdelning. Fredrik Lundberg, Kronprinsessan Viktorias Barn- och ungdomssjukhus, Linköping

 

Byggnadstekniska lösningar inom neonatalvård

Tio års perspektiv i Huddinge. Kristina Jonsson, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

Nybyggt i Karlstad. Ann Bredberg-Johansson, Biva Karlstad och Thomas Wilhelmsson, Vårdhygien Värmland

 

Mässlingsutbrottet i Göteborg.Thomas Wahlberg, Smittskydd VGR och Martina Sansone, Vårdhygien Sahlgrenska

 

Nationell kunskapsstyrning inom vårdhygien. Ingemar Qvarfordt, Vårdhygien Sahlgrenska och Sofia Wetterbrand Vårdhygien Jönköping

 

Vad gör Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting inom det vårdhygieniska området?

Fanny Bergman, Folkhälosmyndigheten

Axana Haggar, Socialstyrelsen

Agneta Andersson, SKL