Hygiendagarna 2024

Här har du tillgång till presentationerna som föreläsarna har gett medgivande till att publicera på hemsidan.

 

Tisdag 16 april

Vägledning och mätning i praktiken

Implementering av vårdhygienisk vägledning - Jacob Morén, Pip Engkvist, Jenny Kostov Kanebjörk

Övervakning av VRI nu, och i framtiden - Andreas Winroth

 

Fågelinfluensa

Arbetsmiljöaspekter och skyddsutrustning - Jenny Persson-Blom

 

Onsdag 17 april

Referat arbetsgrupper

BOV  -  Johanna Furberg och Anita Johansson

 

Vetenskapliga referat

Coviddrabbade yrkesgrupper - det här säger vetenskapen - Annika Rosengren

Förebygga VRI efter kolorektal kirurgi - det här säger vetenskapen - Martin Rutegård

 

Aktuell forskning inom vårdhygien

Handhygien på kommunala gruppbostäder: analys av en självskattningsenkät - Julia Silfwerbrand

 

Torsdag 18 april

Pedagogik i teori och praktik

Handskanvändning - Birgitta Wranne, Beata Bergius Axelsson

 

Textilier och operationsventilation

Operationskläder – två studier - Ann Tammelin

 

Aktuellt från NAG/Vårdhygien i kunskapsstyrningen

Desinfektion - Jon Edman Waller

 

 

Posterpriser

Patientöversiktstavlan - visualisering för att förhindra vårdskador Rolf Jungnelius, Martin Sandberg, Anders Näslid, Joacim Stalfors, Linda Hallberg

Vårdhygienisk egenkontroll - verktyg för strukturerat ledningsarbete inom kommunal vård- och omsorg - Anette Svensson, Charlotta Karlsson, Roseli Sandbreck, Monika Carlson, Patrizia Bjerkegren, Pernilla Johansson