Publikationer

Kunskapsunderlag och vägledande dokument framtagna av arbetsgrupper inom SFVH

För att hålla de publicerade dokumenten (klicka i listan till vänster) uppdaterade är det värdefullt med dina synpunkter. Skicka dina synpunkter, kommentarer eller förslag till styrelsen@sfvh.se.

Andra vägledande dokument

IVO har skrivit ett utlåtande om ansvarsförhållanden på patienthotell. Klicka här för att läsa det.

SFVH har skrivit en rekommendation för personliga assistenters deltagande i omvårdnadsarbete i sjukvården. Klicka här för att läsa det.

Remissvar och skrivelser

SFVH får genom remisser från myndigheter och departement möjlighet att lämna synpunkter i frågor som rör vårdhygien. Till höger finns ett urval sådana remisser och remissvar.
 

Dokument

Reprocessning och återanvändning av engångsprodukter

Remiss från Socialdepartementet

Socialstyrelsens förslag

SFVH:s svar

Återanvändning av engångsprodukter

Remiss från Socialdepartementet

Lagförslaget

SFVH:s svar

Handlingsplan för patientsäkerhet

Remiss från Socialstyrelsen

SFVH:s svar

Personalvaccinationer

Remiss från Folkhälsomyndigheten

SFVH:s svar