Administrativa rutiner och riktlinjer

Styrelsen arbetar fortlöpande med att ta fram och systematisera administrativa rutiner som tydliggör styrelsens arbete.