Styrelsen

Styrelsens sammansättning och uppgifter (ur §§ 21 och 22 i SFVH:s stadgar):

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt sex övriga ledamöter. Styrelseledamot får inneha samma post högst tre på varandra följande mandatperioder.

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska tillvarata medlemmarnas intressen. 

Ingemar Qvarfordt (ordförande)

ingemar.qvarfordt@gu.se

Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Guldhedsgatan 10A, plan 3
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 46 Göteborg

Tel: 031-342 49 15

Mobil: 073-615 25 95

 
Ann Tammelin (sekreterare)

ann.tammelin@sll.se

Vårdhygien Stockholm
Jägargatan 20, plan 6 
Södersjukhuset 
118 83 Stockholm 


Tel: 08-616 39 21 
 
 
Maria Smedéus (kassör)

maria.smedeus@regionostergotland.se

Vårdhygien Östergötland

Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping

Mobil: 010-103 69 47

 

 
Carina Hartmann

carina.hartmann@home.se

 

 
Annika Samuelsson

annika.samuelsson@sll.se

Vårdhygien Stockholm

Magnus Ladulåsgatan 63A

Mobil: 08-123 142 69

 

 

 
Pontus Lomvall

pontus.lomvall@skane.se

VO intensiv- och perioperativ vård  

Steriltekniska enheten Lund/Malmö

Skånes universitetssjukhus

Getingevägen 2, Lund

Mobil: 076-887 09 34

 
Gunnar Hagström

gunnar.hagstrom@regionorebrolan.se

Vårdhygien Region Örebro län

Universitetssjukhuset

701 85 Örebro

Mobil: 076-110 52 88

 

 

 
Daniel Rulli

daniel.rulli@whnordic.se

W & H Nordic AB

Box 7037

Tillverkarvägen 6

187 11 Täby

Mobil: 070-817 76 77

 

 
Maria Tholander-Hasselrot

maria.tholander.hasselrot@lansstyrelsen.se

Mobil: 070-513 58 83

 

Dokument