Styrelsen

Styrelsens sammansättning och uppgifter (ur §§ 21 och 22 i SFVH:s stadgar):

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt sex övriga ledamöter. Styrelseledamot får inneha samma post högst tre på varandra följande mandatperioder.

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska tillvarata medlemmarnas intressen. 

Bengt Wittesjö (ordförande)

bengt.wittesjo@regionblekinge.se

 

Vårdhygien                    

Blekingesjukhuset

371 85 Karlskrona

0455-734429

0734-471045

Ann Tammelin (sekreterare)

ann.tammelin@sll.se

  Vårdhygien Stockholm
Jägargatan 20, plan 6 
Södersjukhuset 
118 83 Stockholm 

08-616 39 21 
 
Maria Smedéus (kassör)

maria.smedeus@regionostergotland.se

 

Smittskydd och vårdhygien
Regionledningskontoret
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping

010-10 369 47

Monica Palmö

monica.palmo@regionblekinge.se

 

Specialisttandvården

Blekingesjukhuset

371 85 Karlskrona

0455-736480

073-4471555

Lotta Ekström

lotta.ekstrom@skane.se

 

Område smittskydd och vårdhygien

Skånes universitetssjukhus

Kioskgatan 17, 221 85 Lund

046 -173117

Pontus Lomvall

pontus.lomvall@skane.se

 

VO intensiv- och perioperativ vård  

Steriltekniska enheten Lund/Malmö

Skånes universitetssjukhus

Getingevägen 2, Lund

076-887 09 34

Gunnar Hagström

gunnar.hagstrom@mannservice.se

 

Privat hemtjänst och konsult vårdhygien

Mann Service AB

Poesigatan 19 L 

703 71 Örebro

076-1845305

Anneli Sandberg

anneli.sandberg@sll.se

 

Vårdhygien Stockholm

Lindhagensgatan 98

08-123 138 97

Maria Tholander-Hasselrot

maria.tholander@distriktsveterinarerna.se

 

Distriktsveterinärerna
Mackmyravägen 65

818 32 Valbo

010-122 8013

070-2328156

 

Dokument