Styrelsen

Styrelsens sammansättning och uppgifter (ur §§ 21 och 22 i SFVH:s stadgar):

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt sex övriga ledamöter. Styrelseledamot får inneha samma post högst tre på varandra följande mandatperioder.

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska tillvarata medlemmarnas intressen. 

 

Bengt Wittesjö (ordförande)
bengt.wittesjo@regionblekinge.se

Vårdhygien                    
Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona

0455-734429

0734-471045

 

Fanny Bergman (sekreterare)

fanny.bergman@regionstockholm.se

Vårdhygien Stockholm

Region Stockholm

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 98

08-123 139 66

 

Elisabeth Freyhult (kassör)

elisabeth.freyhult@regionvastmanland.se

Smittskydd och vårdhygien

Västmanlands sjukhus Västerås

721 89 Västerås

 

Monica Palmö

monica.palmo@regionblekinge.se

Specialisttandvården
Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona

0455-736480

073-4471555

 

Lotta Ekström

lotta.ekstrom@skane.se

Vårdhygien Skåne
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Medicinsk service
Kioskgatan 17, 221 85 Lund

046 -173117

 

Signar Mäkitalo

signar.makitalo@regionsormland.se

Smittskydd och Vårdhygien Region Sörmland

016-1035 69

 

 

Lena Sars

lena.sars@regionvastmanland.se

Enheten för smittskydd och vårdhygien

Region Västmanland

021-17 45 32, 070 – 529 50 10

 

Marlene van Doesburg

marlene.vandoesburg@vgregion.se


Vårdhygien, Klinisk Mikrobiologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Michael Segall

michael.segall@distriktsveterinarerna.se

Distriktsveterinärerna Bäckefors
Lasarettsvägen 29C
66840 Bäckefors

010 122 93 20 (växel)