Hygien i Tandvården, Åtgärder och Tankar


Våren 2009 tillsatte SFVH en arbetsgrupp (HITÅT) som fick uppdraget att undersöka problematiken i tandvårdens kanylhantering med avseende på AFS 2005:1. Arbetsmiljöverket hade 2008 vid två tillsynstillfällen belagt två oberoende tandvårdsaktörer med föreläggande om ett vite pga. bristande följsamhet till föreskriften AFS 2005:1.
Arbetsmiljöverket påtalade vid inspektionerna brister i hanteringen av kontaminerade kanyler eftersom tandvårdspersonalen rutinmässigt återförde kanylskyddshylsan på den använda kanylen. AFS 2005:1 föreskriver tydligt att kanylskyddshylsan inte under några omständigheter får återföras på en kontaminerad kanyl. Detta bruk av kanylskyddshylsan var vid denna tid utbredd varför HITÅT arbetsgruppen kallade flera aktörer på tandvårdsmarknaden till en hearing kring kanylhantering. En första version av dokumentet HITÅT publicerades 2011.

Sedan 2013-05-01 gäller tilläggsföreskrifterna i AFS 2012:7 som baseras på EU-direktivet 2010/32/EU. Det nya regelverket ställer ytterligare krav på utrustningens säkerhetsanordningar vid injektion av läkemedel, främst lokalanestesi, inom tandvården.
De nya reglerna ställer också krav på att personalen ska få utbildning i hur man ska använda de säkra produkterna, t.ex. vassa föremål med en integrerad säkerhetsfunktion.

I den reviderade versionen (2017) av HITÅT berörs alla sticakande och skärande produkter - inte bara kanyler - liksom behovet av utbildning samt verksamhetschefens ansvar.

 

Dokument