Seminarium i smittskydd och vårdhygien

Det andra nordiska seminariet i smittskydd och vårdhygien kommer att genomföras den 18-21 september 2023.

Det preliminära programmet och länk till registrering finns på Göteborgs universitets hemsida:  

Seminariet är kostnadsfritt pga anslag från Nordiska Ministerrådet, det ni behöver stå för är resa och hotell. Möjlighet att ta del av föreläsningarna via webben kommer att finnas om ni registrerar er, men helst vill vi möta er i Göteborg.