Hygiendagarna 2023

Här har du tillgång till föreläsarnas presentationer. 

Tandvårdens föreläsningsbilder ligger under fliken tandvårdssektionen/hygiendagar

Tisdag 25 april

 

Separerade flöden - personal, patienter, matrieal och den smittsamma patienten

Peter Lanbeck

Isabel Sanchez Gamez

Jenny Ryding Garmland

 

Smittrisker kopplade till lokaler, renovering och byggnation

Legionella- Birgitta Lytsy

Pseudomonas aerugiosa - Anna Stjärne Aspelund

Aspergillus - Amelie Magnander, Charlotta Karlsson

 

Aktuell forskning

Luftvägsinfektioner på SÄBO, svensk kohortstudie - Anders Johansson

Desinfektion med blått LED-ljus på patienttoaletter i Skåne - Erik Senneby

Clostridioides difficile, matematisk modellering av sporer i sjukhusmiljö - Jon Edman Waller

 

Onsdag 26 april

Rapport från SODA - Mats Pergert och arbetsgruppen SODA

Arbetgrupp Desinfektion/NAG - Jon Edman Waller/Jennie Hammarström (två presentationer)

Arbetetsgrupp Vårdrelaterade pneumonier - Anette Svensson

 

Vårdhygien i Kommunal vård

Smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS
Lotta Osbeck, Babbs Edberg, Anna Giertz, Teres Moeschlin

Hygienforum. Ett forum för samverkan mellan region och kommun
Patrizia Bjerkegren, Anne Charlotte Brodén, Sara Rosell

Antibiotikasmart äldre och funktionshinderomsorg  
Inga Zetterkvist, Malin Svakko

 

Neonatalvård

Neonatalvård fordrar god hygien - Erik Normann

Den svårstädade kuvösen - David Edenvik

 

Zoonoser

Mpox och andra koppor - Jonas Wensman, SVA

 

Torsdag 27 april

Endoskopiverksamhet

Vårdhygieniska aspekter inom endoskopisk verksamhet, erfarenheter från Angereds Närsjukhus
Anders Eriksson Del 1 och 
Marelene van Doesburg Del 2

 

Endoskopi 2.0

Erfarenheter av smittspridning och smittspårningsstrategi - Anna Holmberg 

Har du koll på ditt instrument - Ingrid Karström

Mikrobiologisk växt i flexibla kanalförsedda ednoskop - Helena Jakobsson

Nya rekommendationer- Anna Holmberg

 

Städning, rengöring och desinfektion

ATP - mätningar -  Anders Johansson

ATP i praktiken - Anita Johansson

Revidering av städstandard - Mall Kriisa

Vem vill inte bada där det är rent? - Eva Edberg och Sara Hornwall

 

Posterpris 2023

Eva Edberg och Sara Hornwall - Vem vill inte bada där det är rent (presentation ovan)

Martin Rundström, Kerstin Lennmark och Yvonne Tunfjord - Slutstädning av vårdrum 

 

Aktuell forskning

Urinvägsinfektion och urinbakterier hos patienter på geriatriks vårdavdelning - Aysel Kulbay

Att förmedla kunskap genom ombud - Katarina Madehall

 

Global report on infection control - Birgitta Lytsy

NAG Vårdhygien lägesrapport - Ann Tammelin