Hygiendagarna i Visby 2019

 

Program för Hygiendagarna

Tisdag 9 april

Fukt och värme - en utmaning för sterilgodshantering
 

Att veta och inte tro - rätt klimat i rätt utrymme. Junith Brostedt, Anita Karlin och Per Värmsjö, Södra Älvsborgs Sjukhus

Värmebölja och hög luftfuktighet - vad händer då på steriltekniska enheten? Susanna Hintermeier, Karolinska Universitetssjukhuset

 

SKL - aktuellt om patientsäkerhet och nationell kunskapsstyrning. Agnetan Andersson, SKL

 

Onsdag 10 april
 

Endoskop - vårdhygieniska aspekter och provtagning

Flexibla endoskop - konstruktion och funktion. Eva Kalin, Vingmed

Rengöring, desinfektion och provtagning av endoskop. Annette Willner, Danderyds Sjukhus

Risk för smittspridning via endoskop - var är fallgroparna. Anna Holmberg, Vårdhygien Skåne

Endoskop inom djursjukvården - användingsområden och smittrisker. Elin Svonni, Sveriges Lantbruksuniversitet

 

Vårdbyggnation kusnkapsresurser

Vårdens arkitektur - hjälpa eller stjälpa? Peter Frös och Eva Ek, Centurm för vårdens arkitektur, Chalmers

PTS - program för teknisk standard - Samverkan, Rätt från början, Hållbarhet. Helene Svensson, PTS

 

Vårdhygien och antibiotikaanvänding i Norden - bara tur eller något att dra lärdom av?

Presentation från HIS 11:einternationella konferens i Liverpool, november 2018

Inledning. Maria Vandbakk-Rüther, Sykehuset i Vestfold

Antibiotikaforbrug og resistens: Hvorfor er Norden bedre? Niels Frimodt-Möller, Statens Seruminstitut, Köpenhamn

...och våra djur, då? Finns det en nordisk modell? Karin Bergström, Statens Veterinärmedcinska Anstalt

Resistente bakterier og smittevern - fins det en nordisk praksis? Egil Lingaas, Oslo Universitetssykehus

 

Torsdag 11 april

 

Vårdhygien och patientsäkerhet från myndighetshorisont

Malin Grape, Folkhälsomyndigheten

Axana Haggar, Socialstyrelsen

 

Nya rön om luftburen smitta

Fysikaliska förutsättningar för smitta via luften, Jakob Löndahl, Lunds Universitet

Resipiratioriska virus med särskilt fokus på influensa. Nya studier om luftburenhet och effekten av andningsskydd. Mia Brytting, Folkhälsomyndigheten och Anders Johansson Umeå universitet/Vårdhygien Skåne

Gastroenterit - smittar det också via luft? Carl-Johan Fraenkel, Lunds universitet/Vårdhygien Skåne

 

Personalinfektioner och personalskydd

Smittrisker. Jenny Persson- Blom, Arbetsmiljöverket

Vaccinationsrekommendationer för hälso-och sjukvårdspersona i Finland. Marjaana Pitkäpaasi, Helisngfors Universitets Centralsjukhus

Personalinfektioner - rekommendationer för vård- och omsorgspersonal i Region Uppsala- Fredrik Idving, Vårdhygien Akademiska

 

 

Dokument