Byggenskap och Vårdhygien - Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.


För att understödja de smitt- och infektionsförebyggande rutinerna inom vård och omsorg samt tandvård behövs en vårdhygieniskt genomtänkt lokalplanering liksom adekvat inredning och utrustning i vårdens lokaler.

Alla som i sina olika yrkesroller deltar i ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler har god hjälp av dokumentet BOV som nu i september 2016 publicerats i sin 3:e version (tidigare utgåvor 2003 och 2010). 

Dokument