Hygiendagarna i Visby 2019

(för programmet klicka här)

Onsdag 10 april

Mikael Zimmerman

"Hög patient- och personal säkerhet kräver fullgoda hygien- och smittskyddsåtgärder samt hänsyn till individens hälsotillstånd och infektionskänslighet."

Torsdag 11 april

Göran Gynther

"Hygienaspekter vid dental implantatkirurgi"

Workshop

Genomgång av "Hobit" som nu är klart och lagts ut under publicerat.

Workshopen var välbesökt och från flera yrkeskategorier utöver tandvården.