SFVH:s två resestipendier

SFVH:s resestipendier

SFVH har två stipendier som medlemmar kan söka. Statuterna för de båda stipendierna är uppdaterade 2023-06-13.

Stipendium 1

Stipendiet tilldelas vetenskapligt arbete eller utvecklingsarbete som presenteras på internationellt organiserad kongress. Stipendiet används för kostnader för resa, logi och kongressavgift. Läs mer här.

Stipendium 2

I samband med att sjuksköterskesektionen lades ner 2022 överfördes kvarvarande tillgångar till moderföreningen SFVH. Årsmötet beslöt 2023-04-25 att använda denna summa till ett stipendium för hygiensjuksköterskor så långt pengarna räcker.

Stipendiet tilldelas hygiensjuksköterska för resa till hygienmöte inom Norden och/eller används för lokalhyra i samband med nätverksdagar för hygiensjuksköterskor.
Läs mer här.

Ansökningar för stipendierna skickas till styrelsen@sfvh.se