Styrelsemöten 2024 /2025

2024:

  • 15 april
  • 10 juni (tidigarelagt från 17/6)
  • 9 september
  • 9 oktober
  • 4 november
  • 16 december

2025:

  • 13 januari
  • 10 februari
  • 10 mars
  • 7 april