Svenska Hygienpriset 2021

Svenska Hygienpriset 2021 delades ut av Hans Rutberg, professor emeritus i Patientsäkerhet, till två välförtjänta pristagare. Utdelningen ägde rum den 15 april i samband med SFVH:s digitala Hygiendagar.

Hans Rutberg höll också en presentation av den studie av vårdskador hos covid-19-patienter som gjorts under 2020 med metoden markörbaserad journalgranskning. Du hittar Hans Rutbergs presentation i kolumnen till höger.

Febe Nyman, hygiensamordnare Folktandvården Västernorrland

Svenska Hygienpriset 2021 går till Febe Nyman för hennes starka engagemang och långsiktiga arbete med utbildning och hygienfrågor.  När pandemin med covid- 19 blev ett faktum, fanns redan tillit till befintliga och implementerade hygienrutiner som skapade trygghet både för personal och patienter.

Presentation

Strama Stockholm, Region Stockholm

Svenska Hygienpriset 2021 går till Strama Stockholm för framtagande av webbutbildningen VRI-smart®. Utbildningen ger viktig kunskap om vårdhygien och vårdrelaterade infektioner i ett attraktivt och lättillgängligt format, som ligger öppet för alla och är kostnadsfritt.

Presentation och textdokument