SFVH:s årsmöte 2021

kommer att hållas i digital form onsdag 14 april kl. 16.15

Alla medlemmar är välkomna. Årsavgift för 2021 ska vara erlagd före mötet. Vid frågor om årsavgiften kan du vända dig till föreningens kassör Maria Smedéus; kontaktuppgifter finns på styrelsesidan.

Dagordning för årsmötet hittar du i kolumnen till höger.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 mars. Motioner skickas till styrelsen@sfvh.se.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och andra handlingar kommer att publiceras på denna sida senast den 31 mars.