SFVH:s årsmöte 2021

Kommer att hållas i digital form onsdag 14 april kl. 16.15

Alla medlemmar är välkomna. Årsavgift för 2021 ska vara erlagd före mötet. Vid frågor om årsavgiften kan du vända dig till föreningens kassör Maria Smedéus; kontaktuppgifter finns på styrelsesidan.

Dagordning för årsmötet hittar du i kolumnen till höger.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 mars. Motioner skickas till styrelsen@sfvh.se.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och andra handlingar kommer att publiceras på denna sida senast den 31 mars.

Om du enbart vill anmäla dig till årsmötet använder du denna länk

https://www.trippus.net/anmalan_SFVH_arsmote2021

Om du vill anmäla dig till både Hygiendagarna och årsmötet, så gör du det via länk som finns på sidan för 2021 års Hygiendagar.