Svenska Hygienpriset

Svenska Hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller djursjukvård, inklusive deras serviceverksamheter.                      

Syftet med Svenska Hygienpriset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner.

Nominering 

Information om möjligheten att nominera organisation, företag, arbetsplats eller enskild person annonseras på SFVH:s hemsida och sprids även via andra kanaler. Nomineringsperioden ska vara en till två månader. 

Jurygrupp 

En jurygrupp bedömer inkomna nomineringar och utser mottagare av priset. Jurygruppen ska bestå av tre - fyra personer som är medlemmar i SFVH. Minst en av dessa ska vara medlem i SFVH:s styrelse. En av jurygruppens medlemmar ska representera Folkhälsomyndigheten. 
Jurygruppen ska ha för uppgiften relevant kompetens. Jurygruppens medlemmar utses av SFVH:s styrelse.

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen för Svenska Hygienpriset ingår jurygruppen samt minst en person som ansvarar för annonsering, inskaffande av pris och diplom, mediakontakter och annan nödvändig administration. 

Svenska Hygienpriset delas ut årligen under Hygiendagarna.

 

Svenska Hygienpriset 2020

Ann-Kersti Mangell, specialistsjuksköterska och patientsäkerhetssamordnare på Intensivvårdsavdelningen Skånes Universitetssjukhus.

Svenska Hygienpriset 2020 går till Ann-Kersti Mangell som med nytänkande förenklat arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner. Konceptet med örngott i en avvikande färg skapar visuell medvetenhet och gör det lätt att göra rätt, vilket ökar patientsäkerheten.

Sektorerna Äldreomsorg Hälso- och sjukvård samt IFO Funktionshinder inom stadsdel Askim Frölunda Högsbo, Göteborgs kommun.

Svenska Hygienpriset 2020 går till alla medarbetare inom sektorerna för deras strategiska, systematiska förbättringsarbete för en god hygienisk standard. Arbetet har inneburit ett förtydligande av ansvar och roller och en samsyn både inom organisationen samt mellan verksamheterna.

Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård vid Akademiska sjukhuset.

Svenska Hygienpriset 2020 går till verksamhetsområdets framgångsrika arbete med att implementera arbetssättet ”Patientnära Zon” (PNZ). En arbetsmodell som tydliggör rent och ”smutsigt” arbete i komplexa patientnära vårdsituationer. PNZ har visat sig vara lätt att acceptera, praktisera och metoden har blivit en naturlig självklar del i det dagliga arbetet.

Presentationer av pristagarnas arbeten hittar du till höger på sidan.