Svenska Hygienpriset

Svenska Hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller djursjukvård, inklusive deras serviceverksamheter.

Svenska Hygienpriset delas ut årligen under Hygiendagarna.

Nu är det dags att nominera till Svenska Hygienpriset 2020. Nomineringen ska göras senast den 21 februari 2020. Priset delas ut under SVFH:s Hygiendagar i Norrköping den 24 - 26 mars.

Klicka här för att komma till utskrivbar pdf-fil där du får mer information om nominering mm.

 

                       

Syftet med Svenska Hygienpriset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner.
 

Nominering 

Information om möjligheten att nominera organisation, företag, arbetsplats eller enskild person annonseras på SFVH:s hemsida och sprids även via andra kanaler. Nomineringsperioden ska vara en till två månader. 

Jurygrupp 

En jurygrupp bedömer inkomna nomineringar och utser mottagare av priset. Jurygruppen ska bestå av tre - fyra personer som är medlemmar i SFVH. Minst en av dessa ska vara medlem i SFVH:s styrelse. En av jurygruppens medlemmar ska representera Folkhälsomyndigheten. 
Jurygruppen ska ha för uppgiften relevant kompetens. Jurygruppens medlemmar utses av SFVH:s styrelse.

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen för Svenska Hygienpriset ingår jurygruppen samt minst en person som ansvarar för annonsering, inskaffande av pris och diplom, mediakontakter och annan nödvändig administration.