Svenska Hygienpriset

Svenska Hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller djursjukvård, inklusive deras serviceverksamheter.                      

Syftet med Svenska Hygienpriset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner.

Nominering 

Information om möjligheten att nominera organisation, företag, arbetsplats eller enskild person annonseras på SFVH:s hemsida och sprids även via andra kanaler. Nomineringsperioden ska vara en till två månader. 

Jurygrupp 

En jurygrupp bedömer inkomna nomineringar och utser mottagare av priset. Jurygruppen ska bestå av tre - fyra personer som är medlemmar i SFVH. Minst en av dessa ska vara medlem i SFVH:s styrelse. En av jurygruppens medlemmar ska representera NAG vårdhygien. 
Jurygruppen ska ha för uppgiften relevant kompetens. Jurygruppens medlemmar utses av SFVH:s styrelse.

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen för Svenska Hygienpriset ingår jurygruppen samt minst en person som ansvarar för annonsering, inskaffande av pris och diplom, mediakontakter och annan nödvändig administration. 

Svenska Hygienpriset delas ut årligen under Hygiendagarna.

Kontakta föreningens sekreterare om Du vill ta del av tidigare hygienpristagare.