Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse är en skriftlig beskrivning av sektionens verksamhet de haft under det gångna verksamhetsåret.