Arbetsgrupper

Arbetsgrupper under verksamhetsåret 2017-2018

Revidering av HITÅT   

 

 

Dokumentet HITÅT (Hygien i Tandvården, Åtgärder och Tankar) skall revideras enligt de nya föreskrifter från arbetsmiljöverket (2005:1 och 2012:7) som trädde i kraft den 1 maj 2013.

Länk till projektplan

HOBIT                                                                 

En tydlig arbetsbeskrivning för hygienombud inom tandvården samt checklistor för mätning av följsamhet till rengöringsprocesser gällande instrument, maskiner och ytor på behandlingsrum före, under och efter tandbehandling. 

Länk till projektplan

 

 


Önskemål om bildande av arbetsgrupp väcks genom motion till styrelsen eller genom diskussion inom styrelsen. Styrelsen utser en sammankallande som sammanställer en projektplan och föreslår deltagare i arbetsgruppen.

Ofta mailas en intresseförfrågan ut bland kollegorna i de olika sektionerna alternativt vänder sig sammankallande direkt till personer med specialkompetens. Styrelsen godkänner projektplanen och föreslår eventuellt fler deltagare till arbetsgruppen.

Arbetsgruppen rapporterar regelbundet till SFVHs styrelse och framlägger muntlig rapport vid årsmötet och skriftlig rapport när arbetet slutförts.

När det gäller SFVH:s deltagande i arbetsgrupper utanför föreningen så tillsätts arbetsgrupp/expertgrupp på det sätt som respektive organisation/myndighet finner lämpligt. SFVHs roll behöver stärkas så att vi är en självklar partner vid tillsättning av arbetsgrupper inom vårt expertområde.

Instruktion för arbetsgrupp och mall för projektplan finns att hämta i högerkolumn.