Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

 

Nystartade arbetsgrupper:

Vårdhygienisk egenkontroll (VEK)- ett verktyg för strukturerat ledningsarbete inom kommunal/regional vård och omsorg. Revidering. Anette Svensson, Kronoberg är projektledare

CJD- vårdhygieniska rekommendationer. Revidering. Olle Aspevall, Folkhälsomyndigheten är projektledare

Granskare LÖF PRISS. Mia Näslund Anda, Ann-Sofi Mattsson, Martin Zetterlund

Verktyg för bedömning av vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård. Revidering. Berith Carlsson är projektledare, övriga i gruppen är Carina Andersson, Karoline Johansson, Martina Ågren.

 

Pågående arbetsgrupper:

Revidering av Utbildning i spol- och diskdesinfektorer (SODA).
SFVH har tagit beslut om att utbildningspaketet om disk och spoldesinfektor behöver revideras och förnyas. Förstudie är genomförd och godkänd. Arbetsgrupp är utsedd och Mats Pergert blir projektledare.

Revidering av byggenskap och vårdhygien (BOV).
SFVH har tagit beslut om att dokumentet behöver revideras och förnyas.  Arbetsgrupp är utsedd. Anita Johansson och Johanna Furberg blir projektledare och Jennifer Båskman blir sekreterare/projektledning.

Revidering av mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop.
SFVH har tagit beslut om att dokumentet behöver revideras och förnyas. Förstudie är genomförd och godkänd.  Arbetet påbörjas senare delen av hösten 2022.

 

 

Länk till översikt av SFVH:s representanter i arbetsgrupper

 

Önskemål om bildande av arbetsgrupp väcks genom förslag till styrelsen eller genom diskussion inom styrelsen. Styrelsen utser en sammankallande som ansvarar för att ta fram en projektplan och föreslår deltagare i arbetsgruppen.

Ofta mailas en intresseförfrågan ut bland medlemmarna via nyhetsbrev alternativt vänder sig sammankallande direkt till personer med specialkompetens. Styrelsen godkänner projektplanen och föreslår eventuellt fler deltagare till arbetsgruppen.

Arbetsgruppen rapporterar regelbundet till SFVH:s styrelse och framlägger muntlig rapport vid årsmötet och skriftlig rapport när arbetet slutförts.

När det gäller SFVH:s deltagande i arbetsgrupper utanför föreningen så tillsätts arbetsgrupp/expertgrupp på det sätt som respektive organisation/myndighet finner lämpligt. SFVH:s roll behöver stärkas så att vi är en självklar partner vid tillsättning av arbetsgrupper inom vårt expertområde.