Hygiendagarna 2019 kommer hållas i Visby den 9 - 11 april

dagarna arrangeras i samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen

Välkommen!

Hygiendagar ska:

Utgöra ett forum för ämnes och kunskapsutveckling inom vårdhygien.
Stärka kompetens/samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningen.
Stimulera till forskning, utveckling och fortbildning.

I kolumnen till vänster hittar du föredrag som hållits under studiedagar/hygiendagar. Föredragen finns under det år då de hölls.

Hygiendagarna är öppna för föreningsmedlemmar.

Dokument