Hygiendagarna 2022

hålls den 26 - 28 april

 

Hygiendagar ska:

  • Utgöra ett forum för ämnes och kunskapsutveckling inom vårdhygien.

  • Stärka kompetens/samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningen.

  • Stimulera till forskning, utveckling och fortbildning.

I kolumnen hittar du föredrag som hållits under tidigare studiedagar/hygiendagar. Föredragen finns under det år då de hölls.

Dokument