Hygiendagarna 2020 kommer hållas i Norrköping den 24 - 26 mars

dagarna arrangeras i samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen

Klicka på den här raden så kommer du till "eventsidan" där du får all information om dagarna och kan anmäla dig.

Välkommen!

Hygiendagar ska:

Utgöra ett forum för ämnes och kunskapsutveckling inom vårdhygien.
Stärka kompetens/samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningen.
Stimulera till forskning, utveckling och fortbildning.

I kolumnen till vänster hittar du föredrag som hållits under studiedagar/hygiendagar. Föredragen finns under det år då de hölls.

Dokument