Hygiendagarna 

Föreningen anordnar årligen studiedagar, de sk. Hygiendagarna, för föreningens medlemmar.

 

Hygiendagar ska:

  • Utgöra ett forum för ämnes och kunskapsutveckling inom vårdhygien.

  • Stärka kompetens/samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningen.

  • Stimulera till forskning, utveckling och fortbildning.

 

Kontakta föreningens sekreterare om Du vill ta del av material och presentationer från hygiendagar före 2017.