Hygiendagarna 2019 kommer hållas i Visby den 9 - 11 april

dagarna arrangeras i samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen

 

När du klickar på den här textraden kommer du till Eventsidan för Hygiendagarna 2019. Där får du information om program, priser, logi mm. och kan anmäla dig.

För information om flygtider till och från Visby, se pdf-fil under Dokument till höger.

Välkommen!

Hygiendagar ska:

Utgöra ett forum för ämnes och kunskapsutveckling inom vårdhygien.
Stärka kompetens/samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningen.
Stimulera till forskning, utveckling och fortbildning.

I kolumnen till vänster hittar du föredrag som hållits under studiedagar/hygiendagar. Föredragen finns under det år då de hölls.

Hygiendagarna är öppna för föreningsmedlemmar.