Hygiendagarna 2021

blir digitala

dagarna hålls 13 - 15 april med två

webbinarier varje eftermiddag

 

Klicka på denna länk för information om programmet och anmälan

https://www.trippus.net/hygiendagarna2021

 

På Eventsidan (länk ovan) hittar du uppdaterat program för Hygiendagarna

 

Hygiendagar ska:

  • Utgöra ett forum för ämnes och kunskapsutveckling inom vårdhygien.

  • Stärka kompetens/samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningen.

  • Stimulera till forskning, utveckling och fortbildning.

I kolumnen till vänster hittar du föredrag som hållits under tidigare studiedagar/hygiendagar. Föredragen finns under det år då de hölls.

Dokument