Brev till svenska lärosäten som bedriver läkarutbildning

2023 skrev styrelsen för Svensk Förening för Vårdhygien gemensamt med styrelserna för Svenska Hygienläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen en skrivelse till Universitetskanslerämbetet om att vårdens hygienkrav ska bli tydliga för den som ansöker till en utbildning inom medicin, vård eller hälsa.

Våren 2024 följdes skrivelsen upp genom ett brev till svenska lärosäten som bedriver läkarutbildning för att fortsatt belysa frågans aktualitet.

 

Skrivelsen från 2023 (pdf)
Svar från Universitetskanslerämbetet (pdf)

Brev till svenska lärosäten som bedriver läkarutbildning (pdf)

 

Dokumenten från både 2023 och 2024 finns arkiverade under hemsidans sektion Remisser (övriga).

 

 

Arkiv