Kurs för hygienläkare och hygiensjuksköterskor 11 och 12 juni 2024

Chalmers tekniska Högskola inbjuder till en kurs i Mikrobiologisk mäteknik i rum med förhöjda renhetskrav. Lärare är Berit Reinmüller och Bengt Ljungqvist.

Det finns ett begränsat antal platser läs mer i inbjudan och schema

För ytterligare information kontakta beritr@chalmers.se

 

 

Arkiv