Det finns fortfarande möjlighet att medverka i granskningsteam PRISS

I December 2023 efterlyste vi intresserade medlemmar till att delta i granskningsgrupp PRISS, det finns platser kvar. Vi har förlängt ansökningstiden till den 9 febrari. Nedan kan du läsa mer om PRISS och arbetet i granskningsteam.

 

PRISS – Protesrelaterade infektioner ska stoppas – är ett projekt som genomförs av LÖF (Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) i samverkan med Svensk Ortopedisk Förening, Svenska Infektionsläkarföreningen, Ortopedsjuksköterskor i Sverige, Sektionen för Ortoped-kirurgisk rehabilitering inom Fysioterapeuterna, Riksföreningen för operationssjukvård, Svensk Förening för Vårdhygien, Svensk förening för Anestesi och Intensivvård och Riksföreningen för anestesi och intensivvård.

Syftet med projektet är att minska incidensen av postoperativ infektion efter elektiv kirurgi med insättande av höft- eller knäprotes. Projektet stödjer ortopediska verksamheter i deras kvalitetsarbete genom att identifiera brister i vårdförloppet före, under och efter operation samt att tillhandahålla evidensbaserade rekommendationer för de olika delprocesserna.

SFVH efterlyser nu intresserade deltagare till multiprofessionella granskningsteam. Du som deltar kan vara hygiensjuksköterska eller hygienläkare och ska gärna ha viss erfarenhet av kirurgisk verksamhet, antingen genom eget arbete eller som rådgivande. Teamen kommer att ha ett två dagars startseminarium 8 – 9 oktober 2024 och göra platsbesök 5 - 6 november 2024. Din arbetsgivare får ekonomisk ersättning för 7 dagar (2 för inläsning, 2 för startseminarium, 2 för platsbesök och en för övrigt dvs. efterarbete och resor). LÖF står för resor och logi.

Om du är intresserad av att delta i ett granskningsteam skicka då intresseanmälan med kort beskrivning av din bakgrund till styrelsen@sfvh.se senast 9 februari 2024.

 

Du kan läsa mer om PRISS på Löf | PRISS (lof.se)

Informationsbroschyr till granskare i PRISS

Hälsningar Styrelsen SFVH

Arkiv