Sökes: Deltagare till referensgrupp Vägledning om MRSA

Styrelsen efterlyser medlem som har möjlighet att vara med och representera föreningen i referensgrupp i arbetet med Vägledning om MRSA enligt nedan.

Vi behöver ditt svar som skickas till styrelsen@sfvh.se senast 20/5-2024.


Från utskickat missiv:

Folkhälsomyndigheten planerar att skriva en vägledning om hantering av MRSA
riktad till landets smittskydds- och vårdhygienenheter.

Genom vägledningen tar myndigheten fram samlad kunskap och rekommendationer för att bidra till mer enhetliga rutiner i landet avseende handläggning och riskvärdering gällande MRSA. Vägledningen kommer att vara generellt skriven och på en övergripande nivå för att fungera långsiktigt och för att stötta när lokala och regionala riktlinjer utformas och uppdateras.

Utöver den projektgrupp på Folkhälsomyndigheten som tillsatts för att ta fram vägledningen söker nu myndigheten deltagare till en extern referensgrupp för att diskutera sakfrågor samt ta in synpunkter på textinnehållet i vägledningen. Preliminär tidsplan för publicering av vägledningen är januari 2025.

 

Förutom SFVH har följande bjudits in:

  • SILF Svenska Infektionsläkarföreningen
  • Svenska Hygienläkarföreningen
  • MAS/MAR - Riksförening
  • FKM - Föreningen för klinisk mikrobiologi
  • NAG Vårdhygien
  • Smittskyddsläkarföreningen
  • Socialstyrelsen
  • Arbetsmiljöverket

 

Missiv Referensgrupp Vägledning om MRSA

Arkiv