Mikrobiologisk provtagning av endoskopisk utrustning

Mikrobiologisk provtagning av endoskopisk utrustning med fokus på flexibla endoskop, diskdesinfektorer,  TEE-prober samt tork och-förvaringsskåp.

En första uppdatering av rekommendationerna för mikrobiologisk provtagning av endoskopisk utrustning är nu klar och publicerad. Det nya dokumentet omfattar även rekommendationer för:

  • flexibla endoskop utan kanaler
  • prober som används vid transesofageal ekokardiografi (TEE)
  • tork- och förvaringsskåp

Erfarenheterna som erhållits efter första utgåvan har också bidragit till att rekommenderade gränsvärden för endoskop med kanaler har ändrats. Med fokus på nyheter kommer rekommendationerna att presenteras mer ingående på de nationella hygiendagarna i Örebro.

Läs dokumentet här

Arkiv