Förrådshantering inom tandvård

Kunskapsunderlaget beskriver mottagande, lagerhållning och hantering av medicintekniska produkter för att produkterna som används inom tandvård ska bibehålla sin renhetsgrad, funktion och märkning tills dess att de används.

Här finns det nya kunskapsunderlaget ”Förrådshantering inom tandvård” (länk)

Arkiv